تحقیقات بازار کیفی به منظور تعیین بازار هدف برای برند فارس استیل

لوگو فارس استیل

نام پروژه: تحقیقات بازار کیفی به منظور تعیین بازار هدف برای برند فارس استیل

کارفرما: ویستا انرژی پرنیان

زمان اجرای پروژه: پاییز 98

نوع خدمات:

18-personal
  • برگزاری مصاحبه عمیق با اعضای داخلی برند و انجام تحلیل کیفی جهت بررسی و ارزیابی بازار و مشتریان برند
  • بررسی و تحلیل فعالیت رقبا در بستر های آنلاین و ارزیابی عملکرد رقبا
  • تهیه و تدوین مسیر خرید مشتریان هدف (Customer Journey)
26-secretary
  • تعیین بخش بندی های مختلف بازار
  • بررسی مشتریان و مخاطبان در بخش های مختلف بازار
  • تعریف ویژگی های رفتاری و تعیین پرسنا در بخش های مختلف بازار
27-brand
  • تحلیل بازار و تعیین موقعیت برند
  • تعیین و انتخاب بازار هدف با توجه به توانمندی های برند
  • تعریف بیانیه ی جایگاه یابی برند (Positioning Statement) در بازار
  • تهیه و تدوین آمیخته بازاریابی برند (Marketing Mix) و ارائه راهکارها

نمونه کارهای مرتبط

برنامه بازاریابی چگا الکتریک پارس
بازاریابی
بازاریابی زیدشت
بازاریابی
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی