تهیه و تدوین برنامه بازاریابی برای برند فارس استیل

لوگو فارس استیل

نام پروژه: تهیه و تدوین برنامه بازاریابی برای برند فارس استیل

کارفرما: ویستا انرژی پرنیان

زمان اجرای پروژه: بهار 99

12-goal
 • مشخص کردن استراتژی های بازاریابی بر اساس اهداف کلان شرکت و با توجه به استراتژی های برندینگ
 • تعیین استراتژی های اجرایی با توجه به بررسی نحوه فعالیت رقبا و ویژگی های مشتریان هدف
 • تعیین شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) جهت پوشش دهی در برنامه بازاریابی
20-research
 • عارضه یابی درونی برند و تحلیل SWOT
 • بررسی روندهای درونی سازمان و تحلیل چگونگی مدیریت مشتریان و ارائه خدمات به آنها
 • تعریف استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان و انتخاب بهترین پلتفرم برای پاسخگویی به نیاز بخش CRM
27-brand
 • تعیین استراتژی های ارتباطی برند
 • تعیین کانال های ارتباطی برند
 • تعیین متریال بازاریابی
17-advertisement
 • تهیه و تدوین استراتژی های بازاریابی آنلاین
 • تهیه و تدوین استراتژی های بازاریابی آفلاین
 • تعیین استراتژی های ترفیعی برند
29-planning
 • بودجه بندی برنامه بازاریابی
 • تهیه و تدوین برنامه بازاریابی یکساله به همراه زمانبندی و تقویم اجرایی
 • تهیه و تدوین شرح شغل برای پست های کلیدی مجموعه و تعیین چارت سازمانی برند فارس استیل و نظارت بر چگونگی اجرای فرآیندها

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی
بازاریابی رزچوب
بازاریابی