تهیه و تدوین استراتژی های دیجیتال مارکتینگ برای برند فارس استیل

لوگو فارس استیل

نام پروژه: تهیه و تدوین استراتژی های دیجیتال مارکتینگ برای برند فارس استیل

کارفرما: ویستا انرژی پرنیان

زمان اجرای پروژه: پاییز و زمستان 98

35-advertising
 • تهیه و تدوین برنامه بازاریابی آنلاین
 • تعیین استراتژی های دیجیتال مارکتینگ
 • تعیین و برنامه ریزی کمپین های دیجیتال
15-executive
 • تعیین استراتژی های ارتباطی برند
 • بررسی شبکه های اجتماعی و بسترهای آنلاین جهت انتخاب و اولویت بندی بسترهای ارتباطی مناسب با برند
 • تعیین استراتژی های محتوایی و بخش بندی محتواهای تولیدی برای وبسایت برند و سایر بسترهای آنلاین و شبکه های اجتماعی منتخب
 • تعیین تم و طراحی پست ها برای شبکه های اجتماعی منتخب بر اساس استانداردهای هویت بصری برند
 • آموزش نحوه طراحی پست ها و تعاملات در شبکه های اجتماعی، به اعضای داخلی مجموعه
 • تهیه فایل راهنمای طراحی پست ها به منظور درونی سازی فرآیندها در مجموعه
18-personal
 • آموزش و نظارت بر اجرای فعالیت های برنامه سالانه آنلاین مارکتینگ برند، به منظور نهادینه سازی فعالیت ها در مجموعه فارس استیل
 • تعیین فرآیندهای تولید و اجرای فعالیت های تعریف شده در برنامه دیجیتال مارکتینگ سالانه و تعریف مسئولیت ها
 • تهیه برنامه زمانبندی و اجرایی فعالیت های آنلاین مارکتینگ و  شبکه های اجتماعی (Social Media Plan)

نمونه کارهای مرتبط

دیجیتال مارکتینگ کابوکی
دیجیتال مارکتینگ