استراتژی های برندینگ و هویت بصری برند رز چوب

لوگو شرکت رزچوب

نام پروژه: تهیه و تدوین استراتژی های برندینگ و توسعه و باز طراحی هویت بصری برند رز چوب

کارفرما: شرکت تولیدی و صنعتی رز چوب

زمان اجرای پروژه: پاییز 96

9-list
 • بررسی محیط داخلی برند و فرآیندهای اجرایی اعم از چگونگی استفاده از المان های هویت بصری برند

 • بررسی مستندات برند و فعالیت های بازاریابی انجام شده در 7 سال گذشته

 • عارضه یابی برند در کلیه فعالیت های بازاریابی آنلاین و آفلاین

13-analyst
 • شناسایی و بررسی رقبا

 • بازدید از دو بازار اصلی صنف و بررسی نحوه فعالیت رقبا

 • تهیه گزارش مقایسه ای و تحلیل رقبا بر اساس فعالیت های آنلاین و آفلاین

26-secretary
 • بررسی و شناسایی مشتریان هدف

 • تهیه و تدوین پرسنا برند با توجه به بررسی بازار و مستندات برند

 • تعیین نحوه تعامل رزچوب با مخاطبان هدف در بسترهای آنلاین و آفلاین

27-brand
 • تعیین اهداف و استراتژی های کلان برندینگ

 • تعیین ویژگی های اصلی برند

 • تعیین لحن و تن صدای برند

32-design
 • بازطراحی لوگو برند

 • تعیین فونت و پالت رنگی برند

 • تعیین استانداردهای استفاده از لوگو

10-illustrator
 • تهیه و تدوین راهنمای هویت بصری برند

 • تعیین استراتژی های طراحی و محتوایی با توجه به ویژگی های برند

 • تعیین المان های هویت بصری و استانداردسازی استفاده از المان ها در فعالیت های آنلاین و آفلاین

نمونه کارهای مرتبط

برندینگ کاراپرنیان شرق
برندینگ
بازاریابی زیدشت
بازاریابی
بازاریابی
برندینگ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
برندینگ