طراحی وب سایت برند کابوکی

Ellipse 21cr
طراحی وب سایت برند کابوکی

نام پروژه: طراحی وب سایت برند کابوکی

سفارش دهنده: شرکت کابوکی

تاریخ انجام: بهار 97

همکاری با برند کابوکی با هدف اجرای فعالیت های بازاریابی، تهیه و تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ و استراتژی های برندینگ شروع شد.

در ابتدا با بررسی مستندات برند و انجام تحقیقات بازار میدانی به تحلیل رفتار مصرف کنندگان و مخاطبان در خصوص کیفیت محصولات برند پرداختیم.

در ادامه استانداردهای المان های هویت بصری و محتوایی برای بسترهای دیجیتالی تعیین شد. سپس با تهیه و تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ گام های اولیه برای طراحی سایت برداشته شد.

با توجه به حوزه فعالیت برند، طرح های پیشنهادی برای وبسایت ارائه شد. براساس نظرات مدیران برند کابوکی تغییرات مدنظر نهایی و وبسایت پیاده سازی شد.

در مرحله ی بعد ساخت وبسایت و انتقال داده ها از وبسایت قدیمی به وبسایت جدید به همراه سئو مقدماتی انجام شد.

طراحی وب سایت برند کابوکی

نمونه کارهای مرتبط

طراحی و ساخت وب سایت دپارتمان آتش
طراحی سایت
طراحی وب سایت برند آیرومارت
طراحی سایت
طراحی وبسایت برند اتیسم اردیبهشت ، سئو مقدماتی، آموزش چگونگی تولید و استاندارد سازی محتوا
طراحی سایت
طراحی وب سایت برند سفرهای رویایی روز
طراحی سایت