شهریور 1395 چ
پنج استراتژی کاربردی جهت نوشتن محتوای برند محور در بازاریابی اینترنتی

پنج استراتژی کاربردی جهت نوشتن محتوای برند محور در بازاریابی اینترنتی

47% از بازاریابان بخش B2B عنوان می کنند که بزرگترین مشکل آنها در بازاریابی محتوایی، ایجاد محتوایی است که بتواند این امکان را برای برند فراهم کند که خوانندگان و مخاطبانش را جذب کرده و با آنها تعامل داشته باشند. اما اکثر این بازاریابان نمیدانند چگونه چنین محتوایی ایجاد کنند. شما چه طور؟
مرداد 1395 ش
برندسازی ( branding ) : مفهومی که صنعت تبلیغات را بلعید.

برندسازی ( branding ) : مفهومی که صنعت تبلیغات را بلعید

امروزه مخاطبان و مصرف کنندگان بسیار باهوش تر از گذشته اند، نمی توان آنها را صرفا به واسطه تبلیغات مجاب به خرید محصولی کرد...