مهر 1395 ی
بایدها و نبایدهای نوشتن یک طرح کسب و کار (Business Plan) قوی

بایدها و نبایدهای نوشتن یک طرح کسب و کار (Business Plan) قوی

وجود طرح کسب و کار از الزامات داشتن کسب و کاری موفق است. طرح کسب و کار شما تا چه میزان با استانداردهای صنعت تان هماهنگ است؟ آیا طرح کسب و کار خود را کامل کرده اید؟
خرداد 1395 ی
تحلیل بازار در طرح کسب ‌وکار

تحلیل بازار در طرح کسب ‌وکار

تحلیل بازار به صنعتی که در آن فعالیت دارید می پردازد. مانند اندازه‌ی کنونی صنعت، نرخ رشد زمانی،روندهای صنعت ،تحلیل رقابتی واطلاعات بازار صنعت مذکور.
اردیبهشت 1395 ش
بخش بازاریابی و فروش در طرح ‌کسب‌ وکار ( Business Plan )

بخش بازاریابی و فروش در طرح ‌کسب‌ وکار ( Business Plan )

بازاریابی فرآیند ایجاد مشتری و وفادارسازی مشتری است وبرای هر کسب و کار موفق مشتریان عامل حیاتی هستند. اولین مرحله در بخش بازاریابی و فروش، تعریف استراتژی بازاریابی می باشد.