دی 1395 چ
آگاهی از وضعیت برند : آیا برند شما به خودش دروغ میگوید ؟!

آگاهی از وضعیت برند : آیا برند شما به خودش دروغ میگوید؟!

دلیل های بسیاری برای سقوط برند از وضعیت ایده الش وجود دارد، عملکرد شما می تواند وضعیت برندتان را مشخص کند، به این صورت که ....
آذر 1395 چ
گام¬های طراحی هویت برند و توسعه¬ی شرکت

گامهای طراحی هویت برند و توسعه ی شرکت

آیا برای طراحی هویت برند خود اقدام کرده اید؟ بهترین شیوه برای طراحی هویت برند که منجر به موفقیت برند و شرکت تان شود آن است که ....
شهریور 1395 چ
پنج استراتژی کاربردی جهت نوشتن محتوای برند محور در بازاریابی اینترنتی

پنج استراتژی کاربردی جهت نوشتن محتوای برند محور در بازاریابی اینترنتی

47% از بازاریابان بخش B2B عنوان می کنند که بزرگترین مشکل آنها در بازاریابی محتوایی، ایجاد محتوایی است که بتواند این امکان را برای برند فراهم کند که خوانندگان و مخاطبانش را جذب کرده و با آنها تعامل داشته باشند. اما اکثر این بازاریابان نمیدانند چگونه چنین محتوایی ایجاد کنند. شما چه طور؟
مرداد 1395 ج
سه نکته راهبردی در مورد برند یا نام تجاری

سه نکته راهبردی در مورد برند یا نام تجاری

ایجاد یک برند جدید یا تجدید قوای برند موجود اساسی ترین کار بازاریابان محسوب می شود، اگر گمان می کنید میتوان ساده از کنار آن گذشت در اشتباه اید، چرا که......
مرداد 1395 چ
جایگاه برند و ارتباط آن با شعار برند

جایگاه برند و ارتباط آن با شعار برند

در خلق یک برند جدید یا بازسازی برند فعلی نکات بسیاری از جمله معماری برند، هنجارها، ارزش ها، جایگاه برند، راهبردهای بصری و ... باید مورد توجه قرار گیرد اما حیاتی ترین عامل....
مرداد 1395 ج
تجسم شخصیت برند : روش نهایی برای شناخت برندتان

تجسم شخصیت برند : روش نهایی برای شناخت برندتان

مردم با استفاده از ویژگی های طبیعت انسانی، به اجسام و اشیا و برند شخصیت می دهند چرا که به این صورت با آنها ارتباط برقرار می کنند. اگر می خواهیم بازار هدف با برندمان ارتباط برقرار کند لازم است.....
خرداد 1395 ش
برندی متمایز و خاص باشید، رویکردی متفاوت برای برندسازی و بازاریابی

برندی متمایز و خاص باشید، رویکردی متفاوت برای برندسازی و بازاریابی

برندسازی، موردی است که به رسیدگی مداوم نیاز دارد. در حالت ایده آل، هر برندی باید بدون در نظر گرفتن کمپین ها و تبلیغات، در چشم مشتریانش قابل تشخیص باشد، برند موفق باید قادر باشد ویژگی های خود را بر اساس هرچه که در مضمونش نهفته است، را در چشم و ذهن مشتریان نمایش دهد.
خرداد 1395 ی
5 راهکار موثر برای برندسازی یا قویتر کردن برند

5 راهکار موثر برای برندسازی یا قویتر کردن برند

به گونه ای عمل کنید که به نظر بیاید شرکت شما متفاوت اداره میشود یعنی کارکنان برند شما تمایل دارند که با بازار هدف خود ارتباط برقرار کنند. در بازار شلوغ امروزی فقط برندهایی که شخصیت مشخصی داشته باشند دوام می آورند. بنابراین برای قوی کردن نام تجاری سازمان خود ( برندسازی )، برای برندتان یک شخصیت مشخص ایجاد کنید.
خرداد 1395 س
نام تجاری ( برند ) خود را با جدا کردن آن از نام محصول بسازید.

نام تجاری ( برند ) خود را با جدا کردن آن از نام محصول بسازید

برای توسعه نام تجاری لازم است بدانید نام تجاری چگونه کار میکند و چه کاری میکند. لازم است نام تجاری را از محصول جدا کنید و به آن به عنوان ماهیت مستقل فکر کنید.