دی 1396 ش
نحوه همگام سازی بازاریابی با سفر مشتری

نحوه همگام سازی بازاریابی با سفر مشتری

چگونه می توانیم بازاریابی را با سفر مشتری همگام کنیم تا آنها را به مشتریانی وفادار تبدیل نماییم؟ چگونه عمل کنیم تا در میان رقبا مشتریان ما را ترجیح دهند؟ جواب این سوالات در همگام سازی بازاریابی با سفر مشتری است...
آذر 1396 د
4 بخش حیاتی نقشه سفر مشتری (Customer Journey Map)

4 بخش حیاتی نقشه سفر مشتری (Customer Journey Map)

نقشه سفر مشتری (customer journey map) چیست؟ چگونه میتوانیم برای کسب و کار خود نقشه سفر مشتری را طراحی کنیم که بیشترین اثرگذاری را داشته باشد؟