کارآفرین

مهر 1395 د
8 دلیل برای کارآفرین شدن

اینفوگرافیک : 8 دلیل برای کارآفرین شدن

هشت "مزیت" کارآفرینی عبارتند از: انتخاب، استانداردهای شما، زندگی شما، بهترین شما و....
مهر 1395 چ
چه چیزی نیاز است تا مالک یک کسب و کار کوچک شوید؟

اینفوگرافیک : چه چیزهایی نیاز است تا مالک یک کسب و کار کوچک شوید؟

مالکان کسب و کارهای کوچک با وجود تمامی مشکلات حاضر به ترک کارآفرینی نیستند. آیا از اهمیت کارآفرینی در کشورهای مختلف اطلاع دارید؟ دانستن چه نکاتی برای کارآفرینی ضروری است؟