تیر 1396 ش
اگر از طوفان ذهنی (brainstorming) خسته شده اید، روش ها و تکنیک های جدید ایده های خلاقانه را امتحان کنید

اگر از طوفان ذهنی (Brainstorming) خسته شده اید، روش ها و تکنیک های جدید ایده های خلاقانه را امتحان کنید

آیا همچنان برای حل مسائل کسب و کار خود به سراغ طوفان ذهنی می روید؟ امروزه روش های کارآمد زیادی برای حل مسائل به شیوه ی خلاقانه مورد استفاده قرار می گیرد. آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که این روش های جدید را امتحان کنید؟