آذر 1395 ش
ارتباط بین برنامه‌ریزی استراتژیک و استراتژی‌های بازاریابی

ارتباط بین برنامه‌ریزی استراتژیک و استراتژی‌های بازاریابی

آیا می‌دانید درک ارتباط بین برنامه‌ریزی استراتژیک و استراتژی‌های بازاریابی چگونه می‌تواند ابعاد مختلف بازاریابی شرکت و توسعه‌ی کسب‌ و کار شما را در برگیرد؟ شناخت چه مواردی برای شناخت این ارتباط ضروری است؟ برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.
شهریور 1395 س
تجزیه و تحلیل SWOTچیست ؟

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

هنگام برنامه ریزی استراتژیک برای یک شرکت به سراغ کسب وکارهای رقیب و محیط فعلی کسب وکار نیز بروید که یکی از بهترین این تحلیل ها، تجزیه و تحلیل SWOT است که به شما کمک می کند تا از طریق بهبود نقاط قوتتان راه هایی برای کاهش ...
خرداد 1395 ش
برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی چیست؟

برنامه ریزی استراتژی بازاریابی چیست؟

برنامه‌ریزی بازاریابی استراتژیک، ابعاد مختلف بازاریابی وفروش را از شناسایی بازارهای هدف تا تدوین و اجرای استراتژی و ارزیابی نتایج فعالیت‌ های بازاریابی شرکت را شامل می شود و ابعاد مختلف بازاریابی شرکت و توسعه‌ی کسب‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهد.