بازاریابی آنلاین

مهر 1396 چ
4 روش جهت پر کردن شکاف بین بازاریابی آفلاین و آنلاین

4 روش جهت پر کردن شکاف بین بازاریابی آفلاین و آنلاین

" بازاریابی آنلاین و آفلاین به تنهایی تضمین کننده موفقیت کمپین های بازاریابی شما نخواهند بود. " آیا با این عبارت موافقید؟ به نظر شما ارجحیتی بین بازاریابی دیجیتالی و سنتی وجود دارد یا این دو در کنار هم منجر به تحقق اهداف کلان بازاریابی می شوند؟