انواع پویش ها

فروردین 1397 د
کمپین تبلیغاتی چیست و اصول طراحی کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی چیست و اصول طراحی کمپین های تبلیغاتی موفق

کمپین تبلیغاتی از جمله ابزار مهم در بازاریابی محسوب می شود و این پتانسیل را دارد که اهداف بازاریابی برند را محقق کند، اما برای عملکرد درست آن لازم است....
اردیبهشت 1396 ش
کمپین بازاریابی چیست و اصول طراحی کمپین بازاریابی موفق

کمپین بازاریابی چیست و اصول طراحی کمپین بازاریابی موفق

تاکنون کمپین بازاریابی برای برند خود طراحی کرده اید ؟ اگر خواهید برای کسب و کار خود کمپین بازاریابی طراحی کنید، از کجا شروع می کنید؟