پروژه ارزش های پیشنهادی شرکت سایپا یدک

لوگو سایپا یدک

نام پروژه: تعریف ارزش های پیشنهادی (Value Proposition) و طبقه بندی بازار هدف برای یکی از کسب وکارهای نوپا فعال در صنعت بیمه در دو حوزه B2B و B2C

کارفرما: امداد خودرو سایپا

زمان اجرای پروژه: زمستان 98 و بهار 99

20-research
 • تحلیل داخلی شرکت امداد خودرو سایپا و سایپا یدک
 • بررسی و تحلیل سفر مشتریان (Customer Journey) در دریافت خدمات مکمل بیمه
 • تحلیل SWOT
22-research
 • بررسی Benchmark ها در صنعت خدمات مکمل بیمه

 • تحلیل رقبای بالفعل و بالقوه

 • تحقیقات بازار آنلاین و خرید پنهانی

20-research
 • بررسی به روزترین مدل های کاربردی در حوزه خلق ارزش های پیشنهادی (Value Proposition)

 • طبقه بندی بازار هدف خدمات جدید سایپا یدک

 • تعیین بازار هدف کسب وکار مکمل بیمه سایپا یدک

19-interview
 • تحقیقات بازار کیفی و خلق ارزش های پیشنهادی با استفاده از تکنیک های بررسی درخواست های شکایات ، نیازسنجی، تحقیقات بازار داخلی 

 • مصاحبه های حضوری با شرکت های بیمه به عنوان مشتریان بخش B2B

 • مصاحبه های عمیق تلفنی با فروشندگان بیمه و ارزیابان خسارت

 • مصاحبه های عمیق تلفنی با بیمه گذاران به عنوان مشتریان بخش B2C

13-analyst
 • تعیین ارزش های پیشنهادی کسب وکار جدید در حوزه B2B

 • تعیین ارزش های پیشنهادی کسب وکار جدید در حوزه B2C

 • ارائه راهکارهای اجرایی مرتبط با تعریف ارزش های پیشنهادی به منظور استفاده در طرح کسب وکار

نمونه کارهای مرتبط

برنامه بازاریابی چگا الکتریک پارس
بازاریابی
بازاریابی رزچوب
بازاریابی
بازاریابی زیدشت
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی