تهیه و تدوین برنامه بازاریابی کاراپرنیان شرق

لوگو کاراپرنیان شرق

نام پروژه: تهیه و تدوین برنامه بازاریابی کاراپرنیان شرق

کارفرما: کاراپرنیان شرق

زمان اجرای پروژه: تابستان 99

31-targeting
 • تعریف اهداف استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • تعیین ماموریت و رسالت برند مادر و برندهای زیر مجموعه
 • تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
 • تعیین اهداف برنامه بازاریابی
21-research
 • تحلیل رقبا و مقایسه عملکرد رقبا به نسبت برند
 • بررسی همکاران استراتژیک برند
 • تحلیل داخلی و خارجی برند
25-analysis
 • تحلیل بازار (Market Analysis) و بررسی ویژگی های بازار
 • تعریف بیانه جایگاه یابی برند (Brand Positioning)
 • تحلیل 5 نیروی پورتر (porter’s 5 forces) برند
27-brand
 • تهیه و تدوین برنامه و راهنمای لانچ برند (Brand Launch) و محصول
 • تعیین استراتژی های ورود به بازارهای جدید (Market Entrance Strategy)
 • تعیین استراتژی های ارتباطی و پیام برند
02-entrepreneur
 • تعیین راهبردهای ارتباط با مشتریان و CRM
 • تعیین استراتژی های بازاریابی آنلاین و آفلاین
 • تعیین استراتژی های فروش و تولید
17-advertisement
 • تعیین روش های ترفیع برند و تبلیغات (اعم از حضور در نمایشگاه، تبلیغات پرینتی، تبلیغات آنلاین و ...)
 • تعیین کانال های ارتباطی آنلاین و آفلاین
 • بررسی تعرفه های تبلیغات و فعالیت های ترفیعی در کانال های مختلف
29-planning
 • تهیه و تدوین برنامه اجرایی بازاریابی
 • تعیین بودجه بازاریابی
 • تهیه تقویم اجرایی

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی سایپا
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی