تهیه و تدوین طرح کسب و کار برای یکی از برندهای زیر مجموعه کارا پرنیان شرق

لوگو کاراپرنیان شرق

نام پروژه: تهیه و تدوین طرح کسب و کار برای یکی از برندهای زیر مجموعه کاراپرنیان شرق

کارفرما: کارا پرنیان شرق

زمان اجرای پروژه: بهار 98

20-research
 • تحقیقات بازار توصیفی (Descriptive Research)
 • عارضه یابی و ارائه راهکار بهبود و توسعه برند
 • بررسی و تحلیل محیط داخلی برند  
 • انجام تحلیل SWOT  و PEST
25-analysis
 • تحلیل و بررسی سفر مشتری (Customer Journey)  و تجربه برند (Brand Experience)
 • در فضای سنتی، جهت الگوبرداری در پلت فرم فروش آنلاین
 • بررسی benchmark در سطح بین المللی و شناسایی best practice در ایران در بسترهای آنلاین
 • بررسی رقبا ، رصد فعالیت های صورت گرفته و تعیین نقاط قوت وضعف آنها در بستر آنلاین
13-analyst
 • شناسایی پتانسیل بازار با توجه به تحلیل بازار و توانمندی های مجموعه
 • ارائه راهکارهای اجرایی به منظور توسعه بازار ، به کمک یک برنامه هدفمند
 • بررسی نیازمندی های برند در بستر آنلاین و ارائه راهکارهای دیجیتال مارکتینگ

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی سایپا
بازاریابی
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی
بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی