ارزیابی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا

ارزیابی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا

نام پروژه: ارزیابی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا

کارفرما: امداد خودرو سایپا

زمان اجرای پروژه: زمستان 97 و بهار و تابستان 98

20-research
 • تحلیل داخلی شرکت امداد خودرو سایپا

 • تحلیل SWOT

 • بررسی Benchmark های فعال در حوزه خدمات امداد، خدمات در محل خودرو و گارنتی بدنه

 • تحلیل رقبای بالفعل و بالقوه

9-list
 • بررسی به روزترین مدل های کاربردی در حوزه ارزیابی تصویر ذهنی برند و انتخاب رویکرد ترکیبی کمی و کیفی

 • مصاحبه عمیق با مدیران میانی امداد خودرو سایپا و سایپا یدک به منظور بررسی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا در داخل مجموعه

 • توزیع پرسشنامه در میان امدادگران امداد خودرو سایپا به منظور ارزیابی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا در داخل مجموعه (Employee Listening & Suggestions)

 • توزیع پرسشنامه های آنلاین و تجزیه و تحلیل کمی داده های به دست آمده از آنها

22-research
 • تحقیقات بازار آنلاین و خرید پنهانی

 • مشاهده آنلاین (Online Observation) با استفاده از تکنیک های مختلف Keyword Research، Trace analyses ، Analytics، تست کاربری سایت و سفر مشتری، تجزیه و تحلیل رقابتی و بررسی بنچ مارک ها در فضای آنلاین

 • تحلیل وب سایت امداد خودرو سایپا به کمک گوگل آنالتیکس

 • ارزیابی فرایند ارائه خدمت در بستر آنلاین و تماس تلفنی

18-personal
 • برگزاری گروه کانونی به منظور ارزیابی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا از دیدگاه مشتریان

 • انجام مصاحبه های تلفنی به منظور ارزیابی تصویر ذهنی برند امداد خودرو سایپا از دیدگاه مشتریان

 • ارائه راهکارهای پیشنهادی به امداد خودرو سایپا در دو سطح استراتژی کلان و راهکارهای اجرایی

نمونه کارهای مرتبط

بازاریابی کاراپرنیان شرق
بازاریابی
برنامه بازاریابی چگا الکتریک پارس
بازاریابی
بازاریابی فارس استیل
بازاریابی
برندینگ فارس استیل
برندینگ